ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017

PROGRAMMA2017

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

PROGRAMMA2017 EID

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


 Η A και η Β τάξη του Σχολείου θα πραγματοποιήσει τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο Πόρτο Χέλι (30/3-1/4 2017). Στις 7/2/17, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, αφού άνοιξε τις προσφορές των Τουριστικών Γραφείων, ανέθεσε την πραγματοποίηση της εκδρομής στο SmileAcadimos I.K.E.

                                                                                             

 

 

 ---------------------------------------------------------------

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2016-2017 και των αποφοίτων –
υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2017 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό
επίπεδο.

 

 -----------------------------------------------------------------

 Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 1999

 

---------------------------------------------

 

classroom

 

 

  Ύλη Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων σχ. έτους 2016-2017

 

 

Ενηµέρωση γονέων από τους καθηγητές

Οι γονείς µπορούν να ενηµερώνονται από τους καθηγητές, για θέµατα που αφορούν τα παιδιά τους, κάθε Τετάρτη 09 - 12π.µ. στο γραφείο των καθηγητών του Λυκείου.

 

 

Κανονισμός λειτουργίας Σχολείου