Πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

 

 

 

Εγκύκλιος Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018                      

 

                                   

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017

 

 progr1

 progr2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017

PROGRAMMA2017

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

PROGRAMMA2017 EID

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018.

 

 

                                                                                             

 

 

 -----------------------------------------------------------------

 Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 1999

 

---------------------------------------------

 

classroom

 

 

  Ύλη Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων σχ. έτους 2016-2017

 

 

Ενηµέρωση γονέων από τους καθηγητές

Οι γονείς µπορούν να ενηµερώνονται από τους καθηγητές, για θέµατα που αφορούν τα παιδιά τους, κάθε Τετάρτη 09 - 12π.µ. στο γραφείο των καθηγητών του Λυκείου.

 

 

Κανονισμός λειτουργίας Σχολείου