ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ το ΕΤΟΣ 2001

 

 

 

 

 

 

Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

 

 

 

 

                         ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου και ώρα 14.00 έγινε το άνοιγμα των προσφορών για την

πενταήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ΄Λυκείου του 21ου Λυκείου.

Προκρίθηκε η προσφορά του γραφείου Smile Acadimos.

praktikoekdr2

praktikoekdr1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019


 

 

 

 

 

 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4521/2-2-2018

 

 

 

       

 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

 

 

ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

(υπουργική απόφαση 10645/ΓΔ4/22-1-2018)

 

 

 


 

 

 

---------------------------------------------

 

classroom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ύλη Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων σχ. έτους 2018-2019

 

 

Ενημέρωση γονέων από τους καθηγητές

Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται από τους καθηγητές, για θέματα που αφορούν τα παιδιά τους, κάθε Τετάρτη 09 - 12π.μ. στο γραφείο των καθηγητών του Λυκείου.

 

 

Κανονισμός λειτουργίας Σχολείου